SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Publikacje: alimenty

Pozew o uchylenie alimentów względem pełnoletniego dziecka

2024-03-01 18:12:19

Ustalony - czy to ugodą czy wyrokiem - obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie ma trwałego charakteru. Może się zmienić zarówno wysokość alimentów wraz z upływem czasu, głównie w postaci ich zwiększenia (choć nie jest to regułą), jak i zdezaktualizować sama podstawa prawna obowiązku alimentacyjnego.

Jak sporządzić pozew o alimenty

2024-02-16 19:00:57

Pozew o alimenty jest pismem procesowym, kierowanym do sądu, w sytuacji dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do ich regulowania.

Czym jest mediacja w sprawach rodzinnych?

2024-01-24 16:37:24

Mediacja w sprawie rodzinnej jest odformalizowanym i poufnym sposobem rozwiązywania konfliktów, który polega na tym, że strony spotykają się z mediatorem, który pomaga im znaleźć wspólne rozwiązanie. Mediacja może być korzystna dla osób, które chcą uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego, zachować dobre relacje z drugą stroną. Mediacja często sprzyja także obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony

Jak ustalić odpowiedną kwotę alimentów na małoletniego do pozwu o alimenty?

2023-12-12 16:11:13

Aby wyliczyć kwotę alimentów na małoletniego, należy wziąć pod uwagę zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości zarobkowe rodziców. Nie ma jednej uniwersalnej formuły na obliczenie wysokości alimentów, ponieważ każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. 
Można natomiast wyróżnić kilka kryteriów, które są brane pod uwagę przez sądy rodzinne.