SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Przed pierwszą wizytą

Proszę o zabranie całości dokumentacji dotyczącej danej sprawy, wszelkiej korespondencji, faktur, orzeczeń sądowych, aktu oskarżenia etc. Rozważ czego dokładnie oczekujesz od adwokata, jeśli to możliwe sporządź notatki, zanotuj kluczowe pytania. Twoje przygotowanie do rozmowy to obopólna korzyść i konkretna, merytoryczna dyskusja.

Pamiętaj, iż możliwość wielu działań prawnych jest ograniczona terminami, których upływ wyłącza możliwość dochodzenia roszczenia. Tym samym, niezależnie od charakteru sprawy, zalecam szybką wizytę. Zwłoka może być kosztowna.

Nie oczekuj odpowiedzi definitywnych odnośnie wyniku końcowego. Prawo nie jest nauką ścisłą, możemy operować wyłącznie prawdopodobieństwem.

 

POZA KRAJEM

Pomoc prawna dla Polaków za granicą

Dzięki nowoczesnym kanałom komunikacji elektronicznej takim jak WhatsApp, wraz z możliwością wymiany pism przez Internet, mogę reprezentować Twoje interesy w kraju, niezależnie od tego gdzie jesteś. Na bieżąco monitoruję stan sprawy, reaguję na zdarzenia procesowe, zastępuję Cię przed sądem.

Wymagane w oryginale dokumenty (np. podpisane pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy - do pobrania poniżej) przesyłane są drogą pocztową (lub przesyłane mailem) na adres kancelarii. W sytuacji, kiedy nie możesz się stawić na rozprawie w kraju, istnieje możliwość przesłuchania poza jego granicami, przed polskim konsulem w kraju pobytu. Z powyższej opcji korzysta się najczęściej w sprawach rodzinnych czy też rozwodowych. Skutecznie reprezentowałem interesy mocodawców z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Holandii i innych krajów europejskich - w postępowaniach alimentacyjnych, karnych oraz spadkowych.

PRO BONO

Darmowe porady prawne dla osób najuboższych

Każda osoba w trudnej sytuacji majątkowej może zwrócić się po bezpłatną poradę prawną. Wizytę należy umówić telefonicznie, wskazując rodzaj sprawy, której ma dotyczyć porada.

DO POBRANIA

Informacje i materiały do wykorzystania

Podpisane pełnomocnictwo uprawnia adwokata do występowania w imienu mocodawcy przed Sądami, innymi organami lub osobami trzecimi.

 

pełnomocnictwo

 

Oskarżony (w postępowaniu przygotowawczym - Podejrzany) może ustanowić Obrońcę. Upoważnienie do obrony może zostać udzielone na piśmie lub ustnie do protokołu przez oskarżonego a w sytuacji gdy oskarżony jest pozbawiony wolności, obrońcę może ustanowić także inna osoba (nie musi to być osoba najbliższa). O fakcie tym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.

 

upoważnienie do obrony

 

Kalkulator kosztów utrzymania małoletniego.
Pomaga oszacować koszty miesięcznego utrzymania małoletniego w sprawach alimentacyjnych.

 

koszty utrzymania małoletniego

 

Poradnik aresztowy - co zrobić w przypadku zatrzymania bliskiej osoby.

 

poradnik aresztowy