SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Specjalizacja: prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego regulujący szeroko rozumiane stosunki prawne w rodzinie. Skuteczne prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga nie tylko wiedzy i praktycznego doświadczenia, ale także kompleksowego spojrzenia. W większości postępowań wątki osobiste i majątkowe przeplatają się nawzajem. Moją, tj. adwokata rolą, jest zapewnienie racjonalnego, konsekwentnego realizowania celów klienta, kiedy ten działa w sytuacji silnych emocji i stresu.

Cele postępowania mogą być różne, w zależności od przyjętej strategii działania i priorytetów. W przypadku spraw rozwodowych może to być kwestia obciążenia drugiej strony winą w rozkładzie pożycia, uzyskanie korzystnych alimentów, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, pilne ustalenie kontaktów z dzieckiem czy też szybkie uzyskanie rozstrzygnięcia przed sądem.

Żadne internetowe publikacje nie są w stanie w sposób wystarczający przygotować osoby do samodzielnego prowadzenia sprawy rozwodowej.

USŁUGI

Nie tylko rozwód i separacja

Prowadzę sprawy rozwodowe, o orzeczenie separacji, także alimentacyjne, podziały majątku dorobkowego. Zajmuję się również kwestiami dotyczącymi małoletniego: ustaleniem kontaktów, powierzeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej, przysposobieniem (adopcją), rozstrzygnięciem o istotnych sprawach dziecka, sprawami związanymi z zarządem majątkiem dziecka, ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa.

Staram się ułatwiać sformalizowane kwestie - w zakładce dla klienta mogą Państwo pobrać pomocny przy ustalaniu kwoty alimentów na dziecko kalkulator kosztów utrzymania małoletniego

Oferuję także pomoc przy negocjacjach w sprawach rodzinnych, w wielu wypadkach ugoda jest korzystnym rozwiązaniem mogącym znacznie skrócić przebieg postępowania. W formie ugody można ustalić m.in. kwestie alimentacyjne, czy też te dotyczące spraw majątkowych między małżonkami, w tym dokonać podziału majątku przed rozwodem, po rozwodzie.

Adwokat w Rudzie Śląskiej

Zapraszam do kontaktu w dowolnej formie. Gwarantuję pełną dyspozycyjność i dogodne terminy wizyt w kancelarii.

Zakres usługi może obejmować poradę prawną, przygotowanie pozwu bądź wniosku lub kompleksowe prowadzenie sprawy łącznie z reprezentowaniem strony w sądzie.

Umów wizytę już dzisiaj!