SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Specjalizacja: prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe reguluje instytucję własności oraz inne formy korzystania z rzeczy: użytkowanie wieczyste, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Kwestie związane z prawem rzeczowym normuje księga druga kodeksu cywilnego oraz inne akty prawne, m.in. ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego wymaga drobiazgowego przygotowania, wiedzy interdyscyplinarnej (m.in. sprawy dotyczące podziału nieruchomości). Tu częściej liczy się "praca u podstaw", analiza dokumentacji.

Z uwagi na współpracę z licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości, w sytuacji kiedy sprawa tego wymaga, oferuję darmową konsultację, np. w zakresie bieżącej wyceny wartości nieruchomości na rynku wtórnym.

USŁUGI

Zniesienie współwłasności, zasiedzenie, droga konieczna...

Zajmuję się kwestiami nabycia i zmiany prawa własności - w szczególności zniesieniem współwłasności nieruchomości, czy to na kanwie spraw o podział majątku dorobkowego byłych małżonków czy też w ramach odrębnego postępowania. Prowadzę sprawy z zakresu zasiedzenia, także w przedmiocie zasiedzenia gruntów państwowych, np. lasu w obszarze nadleśnictwa, sprawy związane z zarządem rzeczą wspólną oraz służebnościami (m.in. droga konieczna).

Współpracuję z kancelarią notarialną, co pozwala podejść kompleksowo do powierzonych mi spraw.

Zakres pomocy prawnej dostosowuję do życzenia klienta - może to być porada ustna, opinia pisemna, przygotowanie pisma procesowego np. wniosku o zniesienie współwłasności lub pełne prowadzenie postępowania wraz z reprezentacją strony w sądzie.