SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Ile może trwać sprawa rozwodowa przed sądem?

2024-04-16 17:52:15

Czas trwania sprawy rozwodowej przed sądem może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak złożoność sprawy, obciążenie sądu, zakres żądania w pozwie, nastawienie stron, skłonność do kompromisu lub jego brak.

Co wpływa na wydłużenie postępowania rozwodowego?

Zdecydowanie najważniejszym elementem wpływającym na wydłużenie procesu rozwodowego jest złożenie pozwu z orzekaniem o winie drugiej strony. Wymaga to przeprowadzenia przed sąd rozbudowanego postępowania dowodowego, aby ustalić który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia, a także co niezwykle istotne czy drugi z małżonków nie przyczynił się do tego rozkładu nawet w niewielkim stopniu. Najczęściej zatem sąd przesłuchuje licznych świadków (zawnioskowanych przez strony), i przeprowadza inne dowody np. dowody z nagrań, treści wiadomości elektronicznych, zdjęć, etc.

ile trwa rozwód

Wszystkie te czynności wymagają czasu i rezerwowania przez sąd kolejnych terminów rozpraw. Z uwagi na zapełnione wokandy nie jest możliwe, aby sąd skumulował całą procedurę w jeden dzień, na jednym terminie. Proces rozwodowy zatem w takich sytuacjach rozciąga się w czasie.

Brak winy większej i mniejszej w rozkładzie pożycia

Biorąc pod uwagę naczelną zasadę orzekania o winie w procesie rozwodowym a więc brak rozróżnienia winy mniejszej i większej (co w praktyce prowadzi do ich częstego zrównania i mało satysfakcjonującego rozstrzygnięcia dla małżonków w postaci orzeczenia winy wspólnej) pojawiają się postulaty w orzecznictwie, aby w ogóle zrezygnować z możliwości orzekania o winie przez sąd, a tym samym poświecić dochodzenie do przyczyn rozkładu pożycia na rzecz sprawności postępowania i stwierdzenia jedynie, iż więzi między małżonkami ustały.

Na tą chwilę jednak, każdy z małżonków może wnosić o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy drugiego z małżonka. Należy jednak mieć świadomość, iż w przypadku złożenia pozwu z orzeczeniem o winie pewnym jest fakt znacznego wydłużenia postępowania, jest to istotny czynnik, który zawsze powinien być brany pod uwagę przez stronę.

O tej kwestii pisałem już w osobnym wpisie.

Ile może trwać rozwód z orzekaniem o winie?

Postępowania z orzekaniem o winie, szczególnie gdy strony mają dzieci i walczą także o alimenty, kontakty czy władzę rodzicielską mogą trwać dobrze ponad rok, a nawet kilka lat i mowa tylko o postępowaniu przed sądem I instancji. Ponieważ każda ze stron niezadowolona z rozstrzygnięcia może wnieść apelację, całkowity czas procesowania takiej sprawy, łącznie z oczekiwaniem na wyrok sądu apelacyjnego to około 3 lata (zdarza się krócej jak i dłużej, uznajmy to za średnią).

orzekanie o winie w rozwodzie

Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie?

Po drugiej stronie najmniej skomplikowanych procesów, możemy umiejscowić pozew o rozwód bez orzekania o winie, tj. za zgodą obu stron, bez dzieci lub z małoletnimi, ale ugodowo ustalonymi alimentami (lub tylko alimentami, w takiej sytuacji jest duża szansa, iż o alimentach spornych sąd orzeknie na pierwszej rozprawie), i bez większych innych sporów np. w zakresie władzy rodzicielskiej czy kontaktów.

Takie postępowanie może zakończyć się nawet na pierwszej sprawie tj. w 3-4 miesiące od daty złożenia pozwu o rozwód, bo tyle mniej więcej oczekuje się – przynajmniej w okręgu gliwickim (pod który podlega m.in. Ruda Śląska, Zabrze, czy Gliwice) - na wyznaczenie pierwszej rozprawy.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, iż dołożenie do sprawy rozwodowej każdej spornej kwestii (alimenty, opieka nad dziećmi, kontakty, wina) wydłuża postępowanie.

Istotny jest także okres złożenia pozwu, np. w okresie wakacyjnym czy świątecznym rozprawa może być wyznaczona później. Wystarczy także tak prozaiczny powód, jak np. choroba sędziego, czy usprawiedliwiona absencja drugiej strony lub świadka na terminie – aby także wydłużyć postępowanie. 

Konkludując, czas trwania sprawy rozwodowej przed sądem jest zmienny i zależy od wielu czynników. Osoby przechodzące przez proces rozwodowy powinny skonsultować się z adwokatem, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące ich indywidualnej sytuacji.

Warto zatem aby postępowanie rozwodowe prowadził profesjonalny pełnomocnik, który pomoże wybrać optymalną ścieżkę procesu.

Kategorie