SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Jak sporządzić pozew o alimenty

2024-02-16 19:00:57

Pozew o alimenty jest pismem procesowym, kierowanym do sądu, w sytuacji dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do ich regulowania.

Poniżej skupię się na wskazaniu kluczowych elementów pozwu o alimenty na rzecz małoletniego, możemy bowiem dochodzić także alimentów na rzecz osoby dorosłej, np. od byłego małżonka (w określonych wypadkach).

Wymogi formalne pozwu o alimenty

wymogi pozwu o alimenty

Pozew o alimenty winien spełniać wymogi formalne, które konieczne są w przypadku każdego pisma składanego w postępowaniu cywilnym, a także wymogi przewidziane dla samego pozwu o zasądzenie alimentów.

Pozew o alimenty powinien zatem zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany – w oparciu o miejsce zamieszkania małoletniego tj. w praktyce tego z rodziców, z którym zamieszkuje małoletni
 • dane osobowe i adresy stron: małoletniego powoda (osoby uprawnionej do alimentów) i pozwanego (osoby zobowiązanej do płacenia alimentów). Warto pamiętać, iż powodem nie jest matka czy ojciec małoletniego dziecka, a sam małoletni w którego imieniu jedynie działa rodzic
 • oznaczenie rodzaju pisma – w tym wypadku „Pozew o zasądzenie alimentów”
 • wysokość żądanych alimentów, oraz okres, od którego mają być regulowane. Zasadniczo alimenty sąd zasądza od daty złożenia powództwa, można jednak żądać zasądzenia alimentów do 3 lat wstecz (w określonych wypadkach). Jak ustalić kwotę alimentów i od czego ona zależy wyjaśniałem w osobnym wpisie
 • akt urodzenia małoletniego
 • odpis wyroku rozwodowego czy poprzedniego wyroku w sprawie o alimenty między stronami, jeśli występujemy o zwiększenie alimentów
 • uzasadnienie pozwu, czyli wykazanie, że pozwany ma obowiązek alimentacyjny wobec powoda, i nie wypełnia tego obowiązku, wypełnia w niewielkim zakresie, lub iż nie ma pewności, iż będzie go nadal wypełniał
 • dowody na poparcie pozwu
 • podpis osoby działającej w imieniu małoletniego
 • odpis pisma i załączników
 • wymienienie załączników.

Dodatkowo pozew a alimenty powinien zawierać oznaczenie wartości przedmiotu sporu w przypadku alimentów jest to roczna suma dochodzonych alimentów (czyli mnożymy kwotę  żądanych alimentów x 12)

W pozwie winna się znaleźć się także informacja czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia (np. z uwagi na brak kontaktu).

Pozew o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka nie podlega opłacie.

Jakie dowody w pozwie o alimenty na dziecko

Pozew powinien zawierać dowody tj. wskazanie rodzaju dowodu i dochodzonej nim okoliczności. Wnisoek o alimenty powinien opierać się na dowodach takich jak, m.in.:

 • zaświadczenia o dochodach i wydatkach stron, obrazujących sytuację majątkowaąrodzica
 • wszelkie dokumenty składane w celu wykazania kosztów utrzymania małoletniego - rachunki za leczenie, szkołę czy przedszkole, koszty odzieży, zabawki, środki pielęgnacji, etc.

Dowodem może być np. faktura, potwierdzenie przelewu, dowód zakupu z Olx, czy Allegro, dowodem są rzecz jasna także zeznania rodzica, na okoliczność kosztów utrzymania dziecka.

Kiedy składa się pozew o alimenty? 

pozew o alimenty

Pozew o alimenty można złożyć po urodzeniu się dziecka. Prawo przewiduje także możliwość wystąpienia o świadczenia związane z ciążą i połogiem, nie stanowiące alimentów sensu stricto. 

Jeśli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, można wystąpić z pozwem o alimenty wraz z dochodzeniem ustalenia ojcostwa – w jednym piśmie procesowym.

Pozew o alimenty, powinien być sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego, aby uniknąć błędów formalnych i merytorycznych.

Pamiętaj, iż raz ustalone alimenty będą stanowiły podstawę utrzymania Twojego dziecka na najbliższe lata, warto zatem zadbać o profesjonalną reprezentacje małoletniego, aby ustalić jak największe alimenty. Posługiwanie się zatem wzorem pozwu o alimenty nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Miej na uwadze, iż wysłanie pozwu o alimenty to zaledwie pierwszy etap, kolejnym krokiem jest rozprawa sądowa, kiedy trzeba przekonac sąd, iż właśnie alimenty w żądanej wysokości powinnien uwzględnić sąd w wyroku.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie napisania wniosku o alimenty, czy innej pomocy z zakresu spraw rodzinnych, zapraszam do kontaktu z adwokatem.

Kategorie