SEBASTIAN
ROLICZ

ADWOKAT

Najważniejszy jest Klient. Tylko faktyczne poznanie jego potrzeb pozwala zapewnić wystarczającą ochronę prawną. Dokładam wszelkich starań, aby stworzyć komfortowe warunki komunikacji i współpracy. Gwarantuję pełne zaangażowanie nastawione na sukces.

Jak ustalić odpowiedną kwotę alimentów na małoletniego do pozwu o alimenty?

2023-12-12 16:11:13

Aby wyliczyć kwotę alimentów na małoletniego, należy wziąć pod uwagę zarówno potrzeby dziecka, jak i możliwości zarobkowe rodziców. Nie ma jednej uniwersalnej formuły na obliczenie wysokości alimentów, ponieważ każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej oceny. 
Można natomiast wyróżnić kilka kryteriów, które są brane pod uwagę przez sądy rodzinne.

małoletni

Czym kieruje się zatem Sąd oceniając potrzeby alimentacyjne dziecka?

  • koszty utrzymania dziecka, takie jak wyżywienie, ubranie, opieka zdrowotna, edukacja, zajęcia dodatkowe, rozrywka itp.
  • dochody i wydatki rodziców, w tym ich sytuacja zawodowa, majątkowa i rodzinna
  • stopień zaangażowania rodziców w wychowanie i opiekę nad dzieckiem
  • wiek i stan zdrowia dziecka
  • ewentualne potrzeby specjalne dziecka
  • hobby, wakacje
  • kieszonkowe 

Główną uniwersalną zasadą jest reguła prawa do tej samej stopy życiowej dziecka jak i rodzica.

Z zasady tej wynika, iż dziecko w tym samym wieku może mieć zasądzone alimenty w innej wysokości niż inny małoletni z podobnymi potrzebami, w sytuacji, kiedy możliwości majątkowe jednego z rodziców są większe niż innego.

Nie da się zatem bezpośrednio przełożyć rozstrzygnięć co do zasądzonych kwot, w różnych sprawach alimentacyjnych, nie znając ich szczegółów.

Postępowanie sądowe w sprawie o alimenty 

Na podstawie powyższych kryteriów sąd ustala proporcjonalny udział każdego z rodziców w pokrywaniu kosztów utrzymania dziecka. W praktyce sąd ustala najczęściej, iż jeden z rodziców, z którym dziecko zamieszkuje wypełnia swój obowiązek alimentacyjny w postaci osobistych starań o dziecko, a drugie z rodziców w postaci pieniężnej.

building-1867350_1280.jpg

Sąd dokonuje powyższego po przeprowadzeniu postępowania dowodowego (najczęściej dowody z zaświadczeń na okoliczność przychodów rodziców, potwierdzenie wydatków na małoletniego oraz przesłuchania stron). W osobnym wpisie zamieszczę informacje o tym jak dokładnie wygląda takie postępowanie i jaką sugeruję taktykę procesową dla osoby dochodzącej alimentów. 

Minimalna kwota alimentów nie powinna być jednak niższa niż podstawowe potrzeby dziecka, nawet w sytuacji, gdy zobowiązany np. w danej chwili jest bez pracy.
Prymat ma zawsze zapewnienie chociażby podstawowej stopy życiowej małoletniemu.

Kwota alimentów może być zmieniana w razie zmiany okoliczności, np. wzrostu potrzeb dziecka (najczęściej) lub zmniejszenia się dochodów jednego z rodziców (w praktyce metoda rzadko skuteczna). W takim przypadku należy złożyć wniosek o zmianę wysokości alimentów do sądu.
 

Kategorie